Bouwmarkt Karwei

Daar waar in Beverwijk ooit een tennishal stond hebben we in samenwerking met de RAB Groep een filiaal van de bekende bouwmarktketen Karwei gebouwd.

Zorgvuldige voorbereiding

Het was allesbehalve een standaardklus om dit project uit te zetten en in te meten. Onder het terrein door lopen een gemeentelijk diepriool en een duiker van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om te voorkomen dat die door heiwerkzaamheden en/of zwaar transport zouden worden beschadigd, hebben we ze van tevoren opgegraven en ingemeten om ze in onze werktekeningen op te nemen.

Watershells voor slim waterbeheer

Een bijzonder detail in dit project is dat we het gemeenteriool van het regenwater hebben ontlast door zogeheten watershells toe te passen. Watershells vangen het van het dak afkomstige regenwater op in een bak onder het parkeerterrein. Het verzamelde water infiltreert vertraagd in het grondwater. Loopt de bak vol, dan zorgt een zogeheten overstort ervoor dat eventueel overtollig water in het naastgelegen open water stroomt.

“De samenwerking met bouwbedrijf Groen verliep uitstekend. Ze hebben ons aan de hand genomen tijdens de haalbaarheidsstudie, bouwaanvraag tot en met de uitvoering van het ontwerp. Dit alles met vooraf een duidelijke begroting, die niet werd overschreden.”
~ Bouwmarkt Karwei – Beverwijk