stappenplan

Bouwt Bewust Beter: stappenplan

Het Bouwt Bewust Beter-principe komt tot uiting in alles wat we doen, van het eerste gesprek met de klant tot de oplevering van het project. Aan de hand van een stappenplan ontwikkelen en begeleiden we het bouwproces stap voor stap. Stap 1 en stap 2 bieden we potentiële klanten kosteloos aan.
 

Stap 1 We inventariseren de wensen van de klant

In deze kennismakingfase gaan we met een mogelijke klant om tafel. Wat wil hij? Wie is hij? Waar staat hij voor? Sommige klanten komen bij ons terwijl ze nog naar bouwgrond op zoek zijn, andere hebben al een architect en weer andere zelfs een redelijk uitgewerkt plan. De een stelt hoge eisen aan duurzaamheid, de ander wil een eventuele investering daarin zo gauw mogelijk terugverdienen. Sommigen komen voor nieuwbouw, anderen voor een verhuizing naar een ander (bedrijfs)pand of een verbouwing of uitbreiding. Wie de klant ook is, we luisteren goed, vragen door, leven ons in en vormen ons een beeld van zijn identiteit om met een voorstel te komen dat hem past als een maatpak.

Stap 2 We doen de klant een vrijblijvend voorstel

De geïnteresseerde klant is bij wijze van spreken nog niet de deur uit of we gaan al aan het werk. Zo nodig zoeken we van alles uit waar hij zelf nog niet bij heeft stilgestaan. We denken eerst en doen dan. En meten is weten, zodat de klant later nooit voor verrassingen komt te staan. We helpen geschikte percelen te zoeken, meten zo nodig ongevraagd een potentieel bouwterrein in en informeren alvast naar voorschriften en vergunningen. We laten een architect een ontwerp maken, berekenen een prijs en maken een planning. Bij de gemeente vragen we een zogeheten principegoedkeuring aan, want het bouwplan moet aan alle regelgeving voldoen. Intussen staan we de geïnteresseerde met raad en daad terzijde, want we weten alles van financieringen, subsidies, bouwtechnische aspecten, (duurzame) materialen en kosten.

Het onderzoek, het rekenen en het tekenen leiden tot een vrijblijvend, kosteloos voorstel. Dat bevat zowel een prijs als een globaal ontwerp, gebaseerd op wat in de inventarisatiefase de revue is gepasseerd. Als de klant dat wil, vullen we het voorstel aan met (bijvoorbeeld) een uitwerking van de percelen, financierings- of huurvoorstellen en een overzicht van benodigde vergunningen. Daarna stellen we het zo nodig met hem bij tot een definitief plan, met het overeengekomen budget als uitgangspunt.

Stap 3 We sluiten een contract

Kan de klant zich volledig in het plan vinden, dan leggen we de gemaakte afspraken vast in een contract, dat we samen met hem ondertekenen.

Stap 4 We starten het project op

In deze stap werken we de ontwerptekeningen uit tot bestektekeningen, op grond waarvan we de benodigde vergunningen aanvragen. Ook maken we detail- en definitieve constructietekeningen, doen we berekeningen en vragen we de vergunningen daadwerkelijk aan. We werken de technische omschrijving van het werk uit (het bestek), stellen planningen op en leggen de aanneemsom, de termijnen en de oplevertijd vast. In deze fase treffen we bovendien de eerste voorbereidingen voor de bouw en leggen we leveranciers en onderaannemers vast.

Groen bouwt

Stap 5 We bouwen het project

Zijn de vergunningen eenmaal verleend, dan duurt het nog enkele weken voor we daadwerkelijk met de bouw kunnen beginnen. Eerst stellen we de erfgrenzen, de rooilijnen en de hoogte vast waarop de begane grond moet komen (het peil), vragen bouwaansluitingen aan, richten het bouwterrein in en informeren buren. Op basis van de gemaakte plannen realiseren we het project vervolgens tegen het vastgestelde budget. We houden de klant daarvan voortdurend op de hoogte. Slimme oplossingen, een gedegen voorbereiding en intensieve samenwerking met onze bouwpartners resulteren in een relatief korte bouwperiode.
Groen begeleidt

Stap 6 We leveren het project op

Is het project klaar, dan leveren we het op. De klant kan zijn pand in gebruik nemen. Bij de oplevering ontvangt hij een Bouwt Bewust Beter-map met garantiecertificaten, gebruiksaanwijzingen en een serie definitieve tekeningen.

Recent Posts