begeleidt

Groen begeleidt

Bouwbegeleiding

Spin in het web
Het hele bouwproces lang hebben we de touwtjes stevig in handen. Zo nemen we bij onze klanten eventuele zorgen over het bouwproces weg. Ook onderhouden we voor hen het contact met onderaannemers en leveranciers. Door de rol van spin in het web op ons te nemen, laten we het bouwproces voor de klant volkomen geruisloos verlopen.


Aanspreekpunt
Het spreekt vanzelf dat we onze klanten voortdurend op de hoogte houden van de vorderingen van hun project, tegenwoordig ook via Facebook. Dat doen we op basis van regelmatige bouwvergaderingen, waarin we de planning, bouwtechnische zaken, tekeningen en de inbreng van onderaannemers nauwkeurig volgen en vastleggen.


Eindverantwoordelijke
We leiden het bouwproces niet alleen, we zijn ook eindverantwoordelijk voor alles wat met het project te maken heeft. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het allerminst. Het is bepaald geen uitzondering dat een aannemer of bouwbureau zich bij een conflict of probleem achter een toeleverancier of onderaannemer verschuilt. Onze klanten zal dat niet overkomen. Hebben wij ons vergist, of mocht het onwaarschijnlijke geval zich voordoen dat een van onze samenwerkingspartners een fout heeft begaan, dan zijn de gevolgen voor onze rekening. Hoe dan ook zorgen we er altijd voor dat het project zelf én belendende panden tijdens de bouw zijn verzekerd door middel van een zogeheten CAR-verzekering

Recent Posts